Email
Telefon
Telefon (kućni)
Broj sobe
kresimir.fertalj@fer.hr
01 6129-918
418
D-369 ( Karta )
vcard foaf profile

Poveznice

Prof. dr. sc. Krešimir Fertalj, dipl. ing.

Redoviti profesor

Životopis

Krešimir Fertalj je redoviti profesor na Zavodu za primijenjeno računarstvo Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, gdje predaje nekoliko računarskih kolegija na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom doktorskom studiju te poslijediplomskom specijalističkom studiju Informacijska sigurnost, a predaje i na sveučilištima u Dubrovniku, Rijeci i Mostaru. Diplomirao je, magistrirao i stekao doktorat iz Računarstva na matičnom fakultetu. Njegov stručni i znanstveni interes je u području automatiziranog programskog inženjerstva, složenih informacijskih sustava, upravljanja projektima te sigurnosti programske podrške. Vodio je nekoliko znanstvenih i istraživačkih te više desetaka razvojnih projekata. Objavio je više od 170 znanstvenih i stručnih radova. Bio je mentor na više od 200 završnih i diplomskih radova, devet magistarskih radova te devet doktorskih disertacija i jednom specijalističkom završnom radu. Osnivač je i voditelj Laboratorija za informacijske sustave posebne namjene. Član je profesionalne udruge IEEE i suradnik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ). Bio je predstojnik Zavoda za primijenjeno računarstvo, tajnik Odjela informacijskih sustava HATZ te jedan od osnivača i član upravnog odbora ogranka udruge PMI u Hrvatskoj. Nositelj je Spomenice Domovinskog rata i medalje Personalne uprave Ministarstva obrane Republike Hrvatske. 

Naobrazba

 • "Unapređenje postupaka za ubrzanje i standardizaciju izrade programske podrške", Doktorska disertacija, Računarska znanost, FER Zagreb, 1997.
 • "Generator aplikacija za proizvoljno zadani ciljni jezik četvrte generacije", Magistarski rad, Smjer Računarska znanost, FER Zagreb, 1993.
 • "Neke mogućnosti primjene jezika četvrte generacije u interaktivnim aplikacijama", Diplomski rad, Smjer Računarska tehnika, FER Zagreb, 1988. 

Interesi

 • automatizirano programsko inženjerstvo
 • razvoj primijenjene programske podrške
 • projektiranje i evaluacija složenih informacijskih sustava
 • upravljanje projektima
 • sigurnost programske podrške

Zaposlenja

 • od 2016. redoviti profesor u trajnom zvanju
 • 2011-2016, redoviti profesor, Zavod za primijenjeno računarstvo, FER Zagreb
 • 2005-2010, izvanredni profesor, Zavod za primijenjeno računarstvo, FER Zagreb
 • 2000-2005, docent, Zavod za primijenjenu matematiku, FER Zagreb
 • 1993-1999, zavodski suradnik, Zavod za primijenjenu matematiku, FER Zagreb
 • 1989-1993, mladi istraživač, Zavod za primijenjenu matematiku, ETF Zagreb

Članstva

 • ACM, 2002.-2017.
 • IEEE od 2001., senior od 2013.
 • Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, suradnik od 2007., tajnik Odjela informacijskih sustava 2009-2013.
 • Član Izvršnog odbora Project Management Institute udruge za projekt menadžment, PMI ogranak Zagreb, Hrvatska (PMI Zagreb, Croatia Chapter), 2004- 2007.

Nagrade

 • Priznanje In Grateful Recognition of The Contributions of Time & Effort Devoted to the Successful Foundation of the PMI Zagreb, Croatia Chapter, 2005.
 • Medalja Personalne uprave Ministarstva obrane Republike Hrvatske, 1996.
 • Spomenica domovinske zahvalnosti

Projekti

 • Razvoj programske potpore za inteligentnu mobilnu prodaju – Repsly Intelligent Assistant (RIA), program IRCRO, Mobilna informatika d.o.o. Zagreb, voditelj projekta, 2016- 2017.
 • Snimka stanja informacijskog sustava ACI, ACI d.d. Opatija, voditelj projekta, 2014
 • Hrvatske vode Jadranski projekti 2, Hrvatske vode, voditelj projekta, 2013-2014.
 • Istraživanje kretanja pokretnih objekata, projekt potpore MZOŠ-UNIZG, voditelj projekta, 2013-2014.
 • Istraživanje i razvoj za Salespod, program IRCRO, Mobilna informatika d.o.o. Zagreb, voditelj projekta, 2012-2013. 
 • Istraživanje i razvoj za Equidem, Equidem d.o.o. Zagreb, voditelj projekta, 2012-2013. 
 • CCA i LRIC automatizacija, Hrvatski Telekom d.d., voditelj projekta, 2012.
 • IPISVU-SuZg : Integrirani poslovno-informacijski sustav visokoobrazovnih učilišta RH, implementacija na Sveučilištu u Zagrebu, voditelj projekta, 2009-2013.
 • Hrvatske šume – edukacija, razvojna metodologija i aplikacijski okvir, voditelj projekta, 2008-2009.
 • IPISVU-FER : Integrirani poslovno-informacijski sustav visokoobrazovnih učilišta RH, implementacija prototipa na FER Zagreb, voditelj projekta, 2008.
 • Norme elektroničkog poslovanja, elaborati za MINGORP, učesnik projekta, 2008.-2009.
 • Strategija srednjoročnog razvoja informacijskog sustava Croatia osiguranja d.d., učesnik projekta, 2008.
 • Razvoj sustava za upravljanje poduzećem za Prologis tehnologije d.o.o., voditelj projekta, 2008.
 • Specifikacija sustava Cro-Fauna, Državni zavod za zaštitu prirode, voditelj projekta, 2007.
 • Znanstveni projekt 036-0361983-2022 "Održivi razvoj informacijskih sustava", voditelj projekta, 2007-
 • Vještačenje kritičnih stavki realizacije projekta Sustava naplate cestarina, učesnik projekta, 2006.
 • Strategija razvoja informacijskog sustava Hrvatskih šuma d.o.o.,  učesnik projekta, 2005.
 • Projekt primjene IT 2004-207 "Internet GIS", voditelj projekta, 2004/2005.
 • Projekt primjene IT 2004-206 "Sustav za automatizirano upravljanje poslovnim procesima", voditelj projekta, 2004/2005.
 • Analiza i izvješće o stanju projekata nabave informatizacije zdravstva Republike Hrvatske, voditelj projekta, 2004.
 • Evaluacija novih razvojnih alata IS Hrvatskog Zavoda za zdravstveno osiguranje, HZZO, voditelj projekta, 2004.
 • Projekt primjene IT 2003-115 Izvodljivost poslovnih informacijskih sustava, voditelj projekta, 2003/2004.
 • Znanstveni projekt 0036002 "Unaprjeđenje postupaka izgradnje informacijskih sustava", voditelj projekta, 2002-2006.
 • Projekt informatizacije i internetizacije Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, MZOPU RH, učesnik projekta, 2002.
 • Studija informatizacije KBC Zagreb, KBC Zagreb, učesnik projekta, 2002.
 • Projekt primjene IT, 2000-145 "Sustav za automatizaciju ažuriranja WWW stranica", voditelj projekta, 2000/2001.
 • Projekt primjene IT 2000-146 "Komparativna analiza programske potpore informacijskim sustavima u Hrvatskoj", voditelj projekta, 2000/2001.
 • Brza dijagnostika razloga neuspjeha projekta IISCO, učesnik projekta, 2000.
 • Savjetnička pomoć u projektiranju cjelovitog IS MORH, Ministarstvo obrane RH, učesnik projekta, 1999/2000.
 • Katalog hrvatske flore, PMF Zagreb, Biološki zavod, Biološki odjel, voditelj projekta, 1998-danas.
 • Sustav za multimedijsku razmjenu informacija 1a-Internet, SatLine GmbH, Njemačka, učesnik projekta, 1998-2000.
 • Pripremne aktivnosti informatizacije HŽ, učesnik projekta, 1998.-1999.
 • Informacijski sustav Personalne uprave MORH, voditelj izvedbene faze projekta, 1996-1997.
 • Idejno rješenje informacijskog sustava Personalne uprave MORH, učesnik projekta, 1996.
 • Globalno idejno rješenje informatizacije za Sljeme d.d., Sljeme, Zagreb, učesnik projekta, 1995.
 • Sustav za elektroničko oglašavanje i razmjenu poruka, CAOM, Njemačka, voditelj projekta, 1993-95.
 • Informatizacija planiranja proizvodnje za tvornicu AD-Plastik, Solin, učesnik projekta, 1992/93.
 • CAOP (Computer Aided Order Production), sustav poslovanja grafičke industrije, Marks-3Zet, Njemačka, učesnik projekta, 1991-1994.
 • Poslovne aplikacije za uvoz papira i drvnih proizvoda, Exportdrvo, Zagreb, učesnik projekta, 1990/1991.
 • Poslovne aplikacije za uvoz časopisa, IKRO Mladost, Zagreb, učesnik projekta, 1989.

Radovi

(preuzeto s bib.irb.hr)