Email
Telefon
Telefon (kućni)
Broj sobe
mirta.baranovic@fer.hr
+385 1 6129-916
416
D-367 ( Karta )
vcard foaf profile

Prof. dr. sc. Mirta Baranović, dipl. ing.

Redoviti profesor

Naobrazba

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu - doktor računarskih znanosti, 1997.

Elektotehnički fakutltet Sveučilišta u Zagrebu - magistar računarskih znanosti, 1983. 

Elektotehnički fakutltet Sveučilišta u Zagrebu - diplomirani inženjer elektrotehnike, smjer elektronika, usmjerenje računarska tehnika i informatika, 1976.

1. gimnazija u Zagrebu

Muzička škola Blagoje Bersa u Zagrebu

Osnovna škola Pantovčak u Zagrebu

Zaposlenja

Redovita profesorica na Zavodu za primijenjeno računarstvo, 2012. -

Izvanredna profesorica na Zavodu za primijenjeno računarstvo, 2005. - 2012.

Izvanredna profesorica na Zavodu za primijenjenu matematiku, 2003. - 2005.

Docentica na Zavodu za primijenjenu matematiku FER-a, 1998. - 2003. 

Asistentica na Zavodu za primijenjenu matematiku FER-a, 1976. - 1998.

Radovi

(preuzeto s bib.irb.hr)