Email
Telefon
Telefon (kućni)
Broj sobe
vcard foaf profile

Dr. sc. Zoran Bohaček

Vanjski suradnik

Radovi

(preuzeto s bib.irb.hr)