Big data

Opis

Posljednje je desetljeće donijelo eksponencijalan rast podataka dostupnih u digitalnom obliku. Takvi podatci potječu iz mnogih područja: od podataka vezanih uz poslovne procese, podataka koji nastaju kroz društvene mreže, pa do golemih količina podataka koji se generiraju znanstvenim istraživanjima. 
S obzirom na velike količine nestrukturiranih podataka, postoje brojni problemi iz različitih domena računarstva koje je potrebno učinkovito riješiti. Obrada tih podataka uključuje pohranu i rad s velikom količinom podataka, primjenu različitih tehnika dubinske analize podataka, semantičkog obogaćivanja podataka, uz korištenje postojećih, strukturiranih i semantičkih izvora podataka. Integracija podataka u skladište podataka, obrađivanje i  integriranje u analitičke sustave mora se odvijati neprekidno, u približno stvarnom vremenu.

U sklopu istraživanja u području velikih podataka na zavodu je pokrenut i nastavni laboratorij pod nazivom BigDataLab, koji okuplja nastavnike i studente koji sudjeluju na predmetima Baze podataka, Napredni modeli i baze podataka, Sustavi baza podataka, Geoprostorne baze podataka i Poslovna inteligencija. Cilj laboratorija je poticanje istraživanja u području relacijskih baza podataka, NOSQL baza podataka, poslovne inteligencije, otkrivanja znanja, prostorno-vremenskih tokova podataka, digitalnih knjižnica, Linked data i Semantičkog weba, vizualizacije podataka i sl.