Poslovna inteligencija

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom
izv. prof. dr. sc. Igor Mekterović, izv. prof. dr. sc. Ljiljana Brkić
4.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/posint
Sveučilišni diplomski studij (Semestri: 3), (Semestri: 1)
2 (Nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku)

Opis predmeta

Cilj je ovog predmeta upoznati sa sustavima za potporu poslovnom odlučivanju. Predmet proučavanja su skladišta podataka, metode oblikovanja (dimenzijski model), integracija podataka (ETL) i OLAP sustavi. Gradivo prati sedam domaćih zadaća u kojima je potrebno isprobati odnosno primjeniti iznesene koncepte.

Najnovije obavijesti

Literatura

  1. Ralph Kimball, Margy Ross (2002.), The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling, Wiley
  2. Joe Caserta, Ralph Kimball (2004.), The Data Warehouse Etl Toolkit, Wiley
  3. Christopher Adamson (2010.), Star Schema The Complete Reference, McGraw Hill

Izvođači