Geoprostorne baze podataka

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom
prof. dr. sc. Mirta Baranović
4.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/gbp
Sveučilišni diplomski studij (Semestri: 2)
1 (Stranim studentima se nudi mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija)

Opis predmeta

Sustavi za upravljanje bazama podataka. Geoprostorne baze podataka. Apstraktni geoprostorni tipovi podataka. Modeliranje geoprostornih podataka. Topološki koncepti. Model 9-presjeka (9-IM). Dimenzijski prošireni model (DE9-IM). Geometrijsko-topološki koncepti. Metrički prostor. Euklidovski prostor. Algebarska specifikacija apstraktnih tipova podataka. Prostorni referentni sustavi: geoid, referentni elipsoid, kartografska projekcija. Ograničenja i nedostaci relacijskog modela. Objektno-relacijski model. Korisnički definirani tipovi podataka. Objektne relacije. ISO/IEC SQL/Spatial. Rekurzivni upiti. Polustrukturirani model. Temeljni koncepti. GML. XQuery. Geometrijsko-topološki upiti. Prostorne indeksne strukture: četvorno stablo, 2D stablo, R stablo, R+ stablo. Paradigma velikih skupova podataka i MapReduce programski model. HiveQL: definiranje podataka, manipuliranja podacima, upiti, prostorne korisnički-definirane funkcije (UDF).

Najnovije obavijesti

Literatura

  1. Zdravko Galić (2006.), Geprostorne baze podataka, Golden Marketing - Tehnička knjiga
  2. M. Worboys, M. Duckham (2004.), GIS: A Computing Perspective, CRC Press
  3. E. Capriolo, D. Wampler and J. Rutherglen (2012.), Programming Hive, O'Reilly

Izvođači