Završni rad

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom

12.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/zavrad_d
Sveučilišni preddiplomski studij (Semestri: 5 ,6)
3 (Svi elementi nastave na predmetu provode se i na engleskom jeziku)

Opis predmeta

Završni rad je sveobuhvatna i visoko nezavisna zadaća u kojoj student mora pokazati sposobnost analize zadanog problema s teorijskog i praktičnog stanovišta, izraditi rješenje koristeći znanja stečena u više predmeta kao i iz literature, ugraditi rješenje, napisati dokumentaciju i upute za uporabu te smjernice budućeg razvoja. Naglasak je stavljen na dokazivanje sposobnosti u svim tim aspektima, a ne na radno zahtjevnim rutinskim poslovima koji bi imali kao jedini cilj u potpunosti zaokružen neki proizvod.

Najnovije obavijesti

Literatura

 1. Razni autori (.), Prema preporuci mentora, Razni izdavači

Izvođači

 • Andrea Aglić Aljinović (Predavanja)
 • Stjepan Bogdan (Predavanja)
 • Željka Car (Predavanja)
 • Ivan Đurek ()
 • Vlado Glavinić (Predavanja)
 • Sonja Grgić (Predavanja)
 • Dragan Jevtić (Predavanja)
 • Hrvoje Mlinarić (Predavanja)
 • Vedran Mornar (Predavanja)
 • Tomislav Pribanić (Predavanja)
 • Zvonko Kostanjčar (Predavanja)
 • Igor Mekterović (Predavanja)
 • Miljenko Mikuc (Predavanja)
 • Željka Lučev Vasić (Predavanja)
 • Tomislav Petković (Predavanja)
 • Ana Sović Kržić (Predavanja)