Završni rad

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom

12.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/zavrad_c
Sveučilišni preddiplomski studij (Semestri: 5 ,6)
3 (Svi elementi nastave na predmetu provode se i na engleskom jeziku)

Opis predmeta

Završni rad je sveobuhvatna i visoko nezavisna zadaća u kojoj student mora pokazati sposobnost analize zadanog problema s teorijskog i praktičnog stanovišta, izraditi rješenje koristeći znanja stečena u više predmeta kao i iz literature, ugraditi rješenje, napisati dokumentaciju i upute za uporabu te smjernice budućeg razvoja. Naglasak je stavljen na dokazivanje sposobnosti u svim tim aspektima, a ne na radno zahtjevnim rutinskim poslovima koji bi imali kao jedini cilj u potpunosti zaokružen neki proizvod.

Najnovije obavijesti

Literatura

 1. Razni autori (.), Prema preporuci mentora, Razni izdavači

Izvođači

 • Adrijan Barić (Predavanja)
 • Alen Bažant (Predavanja)
 • Vlado Glavinić (Predavanja)
 • Mario Krnić (Predavanja)
 • Mario Kušek (Predavanja)
 • Ivan Leniček (Predavanja)
 • Ratko Magjarević (Predavanja)
 • Maja Matijašević (Predavanja)
 • Nikola Mišković (Predavanja)
 • Robert Nađ (Predavanja)
 • Igor S. Pandžić (Predavanja)
 • Mario Osvin Pavčević (Predavanja)
 • Ivica Pavić (Predavanja)
 • Ivana Podnar Žarko (Predavanja)
 • Tomislav Pribanić (Predavanja)
 • Siniša Šegvić (Predavanja)
 • Siniša Srbljić (Predavanja)
 • Bruno Blašković (Predavanja)
 • Ljiljana Brkić (Predavanja)
 • Nikica Hlupić (Predavanja)
 • Tomislav Hrkać (Predavanja)
 • Željko Ilić (Predavanja)
 • Saša Ilijić (Predavanja)
 • Marko Jurčević (Predavanja)
 • Igor Mekterović (Predavanja)
 • Boris Milašinović (Predavanja)
 • Predrag Pale (Predavanja)
 • Siniša Popović (Predavanja)
 • Krešimir Pripužić (Predavanja)
 • Lea Skorin-Kapov (Predavanja)
 • Jan Šnajder (Predavanja)
 • Vlado Sruk (Predavanja)
 • Marko Subašić (Predavanja)
 • Krešimir Trontl (Predavanja)
 • Marin Vuković (Predavanja)
 • Marina Bagić Babac (Predavanja)
 • Ivana Bosnić (Predavanja)
 • Hrvoje Hegeduš (Predavanja)
 • Alan Jović (Predavanja)
 • Mario Matijević (Predavanja)
 • Matko Orsag (Predavanja)
 • Marin Šilić (Predavanja)
 • Klemo Vladimir (Predavanja)
 • Mihaela Vranić (Predavanja)
 • Slaven Zakošek (Predavanja)
 • Zdravko Galić (Predavanja)
 • Krešimir Matković (Predavanja)
 • Mile Šikić (Predavanja)
 • Miroslav Popović (Predavanja)