Završni rad

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom

12.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/zavrad_b
Sveučilišni preddiplomski studij (Semestri: 5 ,6)
3 (Svi elementi nastave na predmetu provode se i na engleskom jeziku)

Opis predmeta

Završni rad je sveobuhvatna i visoko nezavisna zadaća u kojoj student mora pokazati sposobnost analize zadanog problema s teorijskog i praktičnog stanovišta, izraditi rješenje koristeći znanja stečena u više predmeta kao i iz literature, ugraditi rješenje, napisati dokumentaciju i upute za uporabu te smjernice budućeg razvoja. Naglasak je stavljen na dokazivanje sposobnosti u svim tim aspektima, a ne na radno zahtjevnim rutinskim poslovima koji bi imali kao jedini cilj u potpunosti zaokružen neki proizvod.

Najnovije obavijesti

Literatura

 1. Razni autori (.), Prema preporuci mentora, Razni izdavači

Izvođači

 • Andrea Aglić Aljinović (Predavanja)
 • Mirta Baranović (Predavanja)
 • Danko Basch (Predavanja)
 • Željka Car (Predavanja)
 • Ivan Đurek ()
 • Gordan Gledec (Predavanja)
 • Mislav Grgić (Predavanja)
 • Sonja Grgić (Predavanja)
 • Dragan Jevtić (Predavanja)
 • Mario Kovač (Predavanja)
 • Zdenko Kovačić (Predavanja)
 • Sven Lončarić (Predavanja)
 • Ratko Magjarević (Predavanja)
 • Krešimir Malarić (Predavanja)
 • Hrvoje Mlinarić (Predavanja)
 • Igor S. Pandžić (Predavanja)
 • Siniša Šegvić (Predavanja)
 • Siniša Srbljić (Predavanja)
 • Marko Bosiljevac (Predavanja)
 • Igor Čavrak ()
 • Vladimir Čeperić ()
 • Goran Delač (Predavanja)
 • Nikica Hlupić (Predavanja)
 • Alan Jović (Predavanja)
 • Josip Knezović (Predavanja)
 • Ivan Marković (Predavanja)
 • Predrag Pale (Predavanja)
 • Mirko Poljak (Predavanja)
 • Krešimir Pripužić (Predavanja)
 • Marija Seder (Predavanja)
 • Marin Šilić (Predavanja)
 • Dejan Škvorc (Predavanja)
 • Marko Subašić (Predavanja)
 • Marin Vuković (Predavanja)
 • Marina Bagić Babac (Predavanja)
 • Dario Bojanjac (Predavanja)
 • Daniel Hofman (Predavanja)
 • Leonardo Jelenković (Predavanja)
 • Vinko Lešić (Predavanja)
 • Mate Puljiz (Predavanja)
 • Ana Sović Kržić (Predavanja)
 • Mirko Sužnjević (Predavanja)
 • Klemo Vladimir (Predavanja)
 • Slaven Zakošek (Predavanja)
 • Miroslav Popović (Predavanja)