Diplomski projekt

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom

8.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/pro_n
Sveučilišni diplomski studij (Semestri: 3)
3 (Svi elementi nastave na predmetu provode se i na engleskom jeziku)

Opis predmeta

Promicanje suradnje studenata i nastavnika u timskom okružju tijekom izrade praktičnog rješenja određenog programskog ili sklopovskog problema. Studenti rade na projektima različitih tema u grupama od 6 do 8 studenata, pod vodstvom nastavnika koji je predložio temu. Projekti uključuju istraživanje potrebne literature, analizu eventualnih sličnih problema i rješenja, identifikaciju zahtjeva i potreba vezanih uz projekt, definiranje tehničkih ciljeva, planiranje i upravljanje vremenom, kreiranje alternativnih rješenja, donošenje odluka, implementaciju i isporuku rješenja, pisanje tehničke dokumentacije i prezentaciju.

Najnovije obavijesti

Literatura

 1. Razni autori (.), Ovisno o tipu projekta, preporučeno od voditelja, Razni izdavači

Izvođači

 • Davor Bonefačić (Predavanja)
 • Ivan Đurek ()
 • Siniša Fajt (Predavanja)
 • Mislav Grgić (Predavanja)
 • Sonja Grgić (Predavanja)
 • Silvio Hrabar (Predavanja)
 • Kristian Jambrošić (Predavanja)
 • Petar Knežević (Predavanja)
 • Tomislav Kos (Predavanja)
 • Mario Kušek (Predavanja)
 • Krešimir Malarić (Predavanja)
 • Robert Nađ (Predavanja)
 • Antonio Petošić (Predavanja)
 • Davor Petrinović (Predavanja)
 • Dina Šimunić (Predavanja)
 • Zvonimir Šipuš (Predavanja)
 • Gordan Šišul (Predavanja)
 • Željko Štih (Predavanja)
 • Mario Vražić (Predavanja)
 • Radovan Zentner (Predavanja)
 • Dubravko Babić (Predavanja)
 • Sanda Pleslić (Predavanja)
 • Juraj Bartolić (Predavanja)
 • Zdravko Galić (Predavanja)