Diplomski rad

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom

30.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/diprad_f
Sveučilišni diplomski studij (Semestri: 3 ,4)
3 (Svi elementi nastave na predmetu provode se i na engleskom jeziku)

Opis predmeta

Diplomski rad je sveobuhvatna i visoko nezavisna zadaća u kojoj student mora pokazati sposobnost analize zadanog problema s teorijskog i praktičnog stanovišta, izraditi rješenje koristeći znanja stečena u više predmeta kao i iz literature, ugraditi rješenje, napisati dokumentaciju i upute za uporabu te smjernice budućeg razvoja. Naglasak je stavljen na dokazivanje sposobnosti u svim tim aspektima, a ne na radno zahtjevnim rutinskim poslovima koji bi imali kao jedini cilj u potpunosti zaokružen neki proizvod.

Najnovije obavijesti

Literatura

 1. Razni autori (.), Prema preporuci mentora, Razni izdavači

Izvođači

 • Adrijan Barić (Predavanja)
 • Ivan Đurek ()
 • Siniša Fajt (Predavanja)
 • Antonio Petošić (Predavanja)
 • Davor Petrinović (Predavanja)
 • Dina Šimunić (Predavanja)
 • Mario Vražić (Predavanja)
 • Dubravko Babić (Predavanja)
 • Marko Bosiljevac (Predavanja)
 • Marin Vuković (Predavanja)
 • Sanda Pleslić (Predavanja)
 • Zdravko Galić (Predavanja)