Diplomski rad

Nositelji
ECTS
URL
Studiji
Nastava na engleskom

30.00
http://www.fer.unizg.hr/predmet/diprad_h
Sveučilišni diplomski studij (Semestri: 3 ,4)
3 (Svi elementi nastave na predmetu provode se i na engleskom jeziku)

Opis predmeta

Diplomski rad je sveobuhvatna i visoko nezavisna zadaća u kojoj student mora pokazati sposobnost analize zadanog problema s teorijskog i praktičnog stanovišta, izraditi rješenje koristeći znanja stečena u više predmeta kao i iz literature, ugraditi rješenje, napisati dokumentaciju i upute za uporabu te smjernice budućeg razvoja. Naglasak je stavljen na dokazivanje sposobnosti u svim tim aspektima, a ne na radno zahtjevnim rutinskim poslovima koji bi imali kao jedini cilj u potpunosti zaokružen neki proizvod.

Najnovije obavijesti

Literatura

 1. Razni autori (.), Prema preporuci mentora, Razni izdavači

Izvođači

 • Krešimir Fertalj (Predavanja)
 • Sonja Grgić (Predavanja)
 • Zoran Skočir (Predavanja)
 • Ivo Uglešić (Predavanja)
 • Radovan Zentner (Predavanja)
 • Ljiljana Brkić (Predavanja)
 • Hrvoje Džapo (Predavanja)
 • Željko Ilić (Predavanja)
 • Saša Ilijić (Predavanja)
 • Marko Jurčević (Predavanja)
 • Ivan Marković (Predavanja)
 • Boris Milašinović (Predavanja)
 • Vedran Podobnik (Predavanja)
 • Krešimir Pripužić (Predavanja)
 • Lea Skorin-Kapov (Predavanja)
 • Marko Subašić (Predavanja)
 • Tomislav Capuder (Predavanja)
 • Stjepan Groš (Predavanja)
 • Lana Horvat Dmitrović (Predavanja)
 • Ana Sušac (Predavanja)
 • Mirko Sužnjević (Predavanja)
 • Marko Banek (Predavanja)
 • Zdravko Galić (Predavanja)
 • Krešimir Matković (Predavanja)
 • Mile Šikić (Predavanja)